Wiadomości

Styczeń 16th, 2017 przez Arkadiusz Mileszczuk

W nadchodzącym roku nastąpi spadek globalnych wydatków na poszukiwanie ropy i gazu będą to najmniejsze kwoty przeznaczone na ten cel jakie odnotowano w ostatnich 12 latach. Powodem tego jest zamykanie tych obiektów w których wydobycie surowców jest bardzo drogie ponadto dochodzi do zmniejszania kosztów przeznaczonych na ten cel. Według szacunków firmy wydobywcze przeznaczą w 2017 roku około 37 dolarów będzie to najniższa od 2005 roku kwota. Odkryte w zasoby ropy i gazu w 20017 roku będą w połowie pochodzić ze złóż podmorskich. Czytaj więcej »

Napisane w kategorii Wiadomości

Węgry
Listopad 19th, 2016 przez Arkadiusz Mileszczuk

Podatek CIT na Węgrzech ma zostać obniżony do 9% taką zapowiedź ogłosił premier Viktor Orban spowoduje to większą atrakcyjność i konkurencyjność gospodarczą tego kraju dla inwestorów. Zmiany mają nastąpić już 2017 roku kiedy zostaną wprowadzone Węgry będą miały najniższy podatek korporacyjny w Unii Europejskiej.  Czytaj więcej »

Napisane w kategorii Biznes, Wiadomości

dolar
Listopad 19th, 2016 przez Arkadiusz Mileszczuk

Obecna wartość dolara przekracza 4,20 złoty to więcej o 5 groszy od ceny franka oznacza to najwyższą od 2002 roku wartość dolara. Według analityków spadek naszej złotówki i dynamiczny wzrost dolara zaczął się od wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Ich zdaniem wybór Trumpa na prezydenta spowodował drastyczny spadek złotego i jest zagrożeniem dla walut innych rynków wschodzących. Wynika to z niepewności co do przyszłej polityki jaka nastąpi w Stanach dlatego inwestorzy swoje kapitały wolą przenieść w bezpieczniejsze aktywa. Dodatkowo zdaniem ekspertów korzystny wpływ na dolara miało wystąpienie szefowej amerykańskiego banku centralnego, która zapowiedziała dalszą obniżkę stóp procentowych w grudniu. Czytaj więcej »

Napisane w kategorii Wiadomości

pieniądze
Listopad 18th, 2016 przez Arkadiusz Mileszczuk

Według najnowszych danych Polacy do 2040 roku zwiększą swoje aktywa o 70 procent oznacza to że osiągną one wartość 18 bilionów złoty. Zdaniem ekspertów jest to możliwe dzięki dziedziczeniu oraz oszczędnościom. Majątek przeciętnej rodziny w 2015 roku wynosił 441tysięcy złoty. Z tego ponad połowę z łącznej kwoty 6,5 biliona jest ulokowane w domach oraz mieszkaniach. Mieszkania na własność posiada trzy czwarte rodzin średnia wartość lokalu to 372 tysiące.

Duża część w tych majątkach znajduje się w prywatnych przedsiębiorstwach 16 procent gospodarstw domowych posiada własną firmę w tym również gospodarstwa rolne. Podobnie jest z udziałem aktywów finansowych. Obecny stan majątkowy Polaków oparty jest na danych NBP ale mogły być doszacowane aktywa finansowe są one zaniżane przez ankietowanych. Jak wynika z raportu największym majątkiem dysponują rolnicy jest to łącznie 2,8 biliona złoty jest to 42 procent całego majątku ogółu, a 604 tysiące na jedno gospodarstwo rolnicze. Jest suma w skład której wchodzą: grunty, nieruchomości, maszyny rolnicze. Czytaj więcej »

Napisane w kategorii Wiadomości

reklamówki
Wrzesień 28th, 2016 przez Arkadiusz Mileszczuk

Według Unijnej dyrektywy związanej ze zmniejszaniem zużycia plastikowych toreb na zakupy Ministerstwo Środowiska wprowadzi obowiązkowe opłaty za plastikowe torby o grubości 50 mikronów. Nadal nieodpłatne pozostałyby foliowe woreczki o grubości 15 mikronów stosowane do pakowania warzyw i owoców. Wstępna cena torby plastikowej miałaby wynosić najwyżej 1 złoty. Ostateczna cena będzie znana po konsultacjach społecznych. Czytaj więcej »

Napisane w kategorii Wiadomości Powiązane z:

ropa wydobycie
Wrzesień 24th, 2016 przez Arkadiusz Mileszczuk

Spotkanie Organizacji Państw Eksportujących Ropę Naftową odbędzie się pod koniec września będzie ono dotyczyć ustabilizowaniu na rynku ropy naftowej na świecie. Zmniejszenie poziomu wydobycia ropy naftowej na świecie proponuje Ekwador i Wenezuela miałoby to spowodować zmniejszenie podaży na ten surowiec i spowodować podwyżkę cen ropy. Prezydent Ekwadoru wyraził zaniepokojenie w razie braku porozumienie między członkami OPEC dotyczącego wprowadzenia limitów jego zdaniem może to być przyczyną gwałtownego spadku cen na ten surowiec. Ekwador należy do jednych z największych producentów ropy. Czytaj więcej »

Napisane w kategorii Wiadomości Powiązane z:

wiatrak
Sierpień 18th, 2016 przez Arkadiusz Mileszczuk

Posłowie z Platformy Obywatelskiej skierowali do Sejmu projekt zmian jakie powinny być wprowadzone do obowiązujących przepisów w ustawie o inwestycjach w energię wiatrową. Według nich ustawa wprowadzona 20 maja 2016 roku może sparaliżować rozwój inwestycji w energię ekologiczną. Zdaniem wnioskodawców konieczna jest zmiana w przepisie dotyczącym odległości między elektrownią, a budynkami mieszkalnymi. W przypadku innych krajów taka odległość jest określana na : Francja 500 metrów od zabudowań w Austrii od 500 do 1000 metrów od zabudowań mieszkalnych. Obecnie wprowadzone zapisy polskie wymagają aby elektrownia znajdowała się na terenie położonym w odległości równej lub większej od 10 – krotności wysokości elektrowni wiatrowej od domów mieszkalnych. Czytaj więcej »

Napisane w kategorii Wiadomości Powiązane z:

inwestycje lubelskie
Sierpień 10th, 2016 przez Arkadiusz Mileszczuk

Województwo Lubelskie przeznacza 5 miliardów złoty na inwestycje drogowe oraz kolejowe chodzi tu przede wszystkim o dokończenie zachodniej obwodnicy Lublina i przebudowę dróg wojewódzkich, gminnych i powiatowych oraz zmodernizowanie linii kolejowej. Fundusze przeznaczone na te cele pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego i z budżetu województwa. Na budowę i modernizację dróg lokalnych samorządy województwa lubelskiego otrzymają z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwoli to na zmodernizowanie 347 km. Dróg powiatowych i wiejskich. Wojewódzki Urząd Marszałkowski podpisał umowy z samorządami : chełmskim, bialskim, kraśnickim, włodawskim tu liczba podpisanych umów była największa. Najbardziej zadowalające jest to, że z programu będą korzystać mniejsze aglomeracje miasta do 5 tysięcy mieszkańców oraz tereny wiejskie. Pozwoli to także na wyrównanie poziomu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na terenach objętych najwyższym stopniem bezrobocia. Czytaj więcej »

Napisane w kategorii Wiadomości Powiązane z: ,

Lipiec 6th, 2016 przez Arkadiusz Mileszczuk

Rumunia jest obecnie wiodącym krajem w sprzedaży detalicznej. Polska znajduje się wśród tych krajów Unii Europejskiej, które mają najwyższy przyrost sprzedaży w kolejnych kilku latach jednak Rumunia osiąga pod tym względem wyższe notowania. Od kwietnia do maja sprzedaż detaliczna o 0,4 % tak w strefie euro jak i na terenie Unii Europejskiej. Przeprowadzone badania wykazały, że sprzedaż detaliczna wzrastała jednakowo na przestrzeni miesięcznej zarówno w strefie euro jak i w krajach całej Unii. Natomiast na przestrzeni roku są widoczne różnice + 1,6 % dla strefy euro i +2,8 dla Unii Europejskiej. Potwierdza to założenia analityków, którzy szacowali wzrost na poziomie 1,5r/r oraz 0,3m/m.

Polska znajduje się jako państwo wyróżniające wśród krajów Unii, które odnotowuje najwyższy wzrost w zestawieniu rocznym osiąga + 64%. W przypadku zestawień miesięcznych w Polsce odnotowano lekki spadek sprzedaży detalicznej wyniósł on – 0,4%. Za to w Rumunii wyraźnie widać pozytywne efekty obniżenia wysokości podatku VAT. Dla przykładu w roku 2015 stawki na artykuły żywnościowe obniżono z 24% do 9%, z początkiem 2016 roku obniżono podstawową stawkę VAT z 24% do 20%. Odnotowano też, że w porównaniu z rokiem 2015 w Unii Europejskiej w tym roku wzrosła sprzedaż paliw i produktów nieżywnościowych.

Napisane w kategorii Wiadomości Powiązane z:

autosun
Lipiec 6th, 2016 przez Arkadiusz Mileszczuk

W ubiegłym tygodniu fabryka Autosan podpisała pierwszy poważny kontrakt z na dostawę 15 krótkich autobusów. Wartość kontraktu to około 15 milionów złotych. Fabryka produkująca autobusy Autosan była już w stanie upadłości w 2013 roku, w marcu 2016 zakład został wykupiony przez konsorcjum dwóch spółek PIT- Radwar oraz Hutę Stalowa Wola. Nabywcy wyłożyli gotówkę w wysokości 17,3 miliona złoty. W chwili przejęcia fabryki przez syndyka produkcja w Autosanie była wstrzymana. Nowy zarząd usilnie stara się przywrócić rozruch zakładu i czyni wszelkie starania aby trafić do potencjalnych klientów. Pierwszy kontrakt dla MPK w Krakowie jest dla dużym wydarzeniem daje szanse, że producent zostanie zauważony i doceniony co przełoży się na ilość zamówień. Dlatego też w fabryce trwają przygotowania do zbliżających się przetargów jakie odbędą się w całym kraju.

 

Zdaniem prezesa spółki aby produkcja była opłacalna roczna produkcja powinna wynosić 120-130 autobusów rocznie. Takie osiągnięcia przewiduje się w Autosanie już w przyszłym roku. W Fabryce trwają też prace nad wprowadzeniem napędów nisko emisyjnym mowa o 12 metrowym autobusie zasilanym na gaz CNG, a także nad produkcją autobusów elektrycznych. Produkcja tych autobusów ma zakończyć się pod koniec roku. Wiadomym jest, że krakowskie MPK chce zakupić od Autosanu 107 autobusów ekologicznych w kolejnych latach. Przedsięwzięcie dla krakowskiego MPK zyskało specjalne dofinansowanie ze środków unijnych. Kwota 115,7 milionów złoty pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 2014 -2020 rok. Autobusy ekologiczne są w centrum zainteresowania władz Krakowa przede wszystkim z uwagi na duże zanieczyszczenie powietrza w tym mieście. Zdaniem prezesa krakowskiego MPK do końca 2017 roku po Krakowie w 80 % będą jeździć autobusy ekologiczne, a z czasem wymieniony zostanie cały tamtejszy tabor autobusowy.

Zapisz

Zapisz

Napisane w kategorii Wiadomości