Finlandia – Koniec monopolu Państwa na kolej

Rząd Finlandii podjął decyzję o otwarcie na konkurencję rynku kolejowego specjalizującego się w przewozach pasażerskich. Nowi operatorzy będą mogli zostać uczestnikami rynku już od 2020 roku. Decyzja oparta została o przepisy unijne dotyczące liberalizacji rynku kolejowego. Do tej pory rynek otwarty był na konkurencję w transporcie drogowym, powietrznym oraz morskim, jednak omijał kolej.

Nowe przepisy mają za zadanie obniżenie kosztów transportu oraz usprawnienie przewozów, zarówno lokalnych jak i aglomeracyjnym. Ustawodawcy przewidują także większe otwarcie się przewoźników na potrzeby klientów oraz zwiększenie udziału transportu kolejowego w przewozach ogółem.

W grudniu ubiegłego roku Parlament Europejski uchwalił tak zwany IV pakiet kolejowy. Ma on za zadanie poprawę funkcjonowania konkurencyjnych spółek na rynku oraz zwiększenie innowacyjności sektora kolejowego. Dzięki nowym przepisom przewoźnicy będą mogli startować w przetargach a dowolnym europejskim kraju.

Reforma przeprowadzona zostanie w kilku etapach i rozpocznie się od zmian na południu kraju. Tam sieć połączeń kolejowych jest znacznie gęstsza. Zmiany wprowadzone na kolei nie wpłyną w żaden sposób na prawo obowiązujące w Finlandii a także na planowany budżet.

Zgodnie z planowanymi zmianami, spółka VR Group podzielona zostanie na trzy części. Pierwsza zajmie się taborem, druga siecią a trzecia nieruchomościami należącymi do kolei.

Wrzesień 11th, 2017 przez