Opłaty za niewykończone piętra budynku

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie nakładające obowiązek zapłaty podatku także od niewykończonych części użytkowanego budynku. Opłaty dotyczą całego budynku, bez względu na to jak długo potrwają jeszcze prace nad pozostałymi kondygnacjami.

Obowiązek opłat zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych powstaje 1 stycznia roku kolejnego po tym, w którym zakończono budowę, rozpoczęto jego użytkowanie lub tylko jego część.

Zdaniem sądu już sam fakt istnienia budynku nakłada na właściciela obowiązek opłacania podatku, bez względu na to jaka jego część jest wykończona oraz oddana w użytkowanie.

Kwiecień 30th, 2017 przez