Inwestycje w poszukiwanie ropy i gazu najniższe od 12 lat

W nadchodzącym roku nastąpi spadek globalnych wydatków na poszukiwanie ropy i gazu będą to najmniejsze kwoty przeznaczone na ten cel jakie odnotowano w ostatnich 12 latach. Powodem tego jest zamykanie tych obiektów w których wydobycie surowców jest bardzo drogie ponadto dochodzi do zmniejszania kosztów przeznaczonych na ten cel. Według szacunków firmy wydobywcze przeznaczą w 2017 roku około 37 dolarów będzie to najniższa od 2005 roku kwota. Odkryte w zasoby ropy i gazu w 20017 roku będą w połowie pochodzić ze złóż podmorskich.

Wydobycie surowców będzie niższe, a przemysł stanie się bardziej wydajny zdaniem ekspertów głęboko położone złoża podmorskie są niezwykle ważne w poszukiwaniach od bardzo wielu lat. Zmniejszenie wydatków na poszukiwania surowców o 15 % oraz zatrzymanie przedsięwzięć obarczonych ryzykiem zapowiedział Chewron.

Styczeń 16th, 2017 przez