Eksport w euro – spadek o 3,1%, a import wzrósł o 0,2%

export import

Z danych jakie podał do wiadomości Narodowy Bank Polski wynika, że w październiku 2016 roku odnotowano spadek eksportu towarów z Polski o 3,1%. Jak informuje NBP zauważalny jest wzrost towarów importowanych do naszego kraju według szacunków jest to zwyżka o 0,2%. Październik zdaniem ekonomistów saldo handlowe było ujemne i utrzymywało się na poziomie 225,44 mln euro wobec 200 milionów euro deficytu w październiku 2015 roku.

Wartość eksportu w październiku 2016 roku wartość eksportu wynosiła 65,5 mld złoty, a w przypadku importu było to 65,3 mld złoty. Bank Centralny podaje, że w październiku 2016 roku po raz pierwszy od roku 2014 eksport towarów był na minusie. Najmniej eksportowano leków, sprzętu komputerowego, odbiorników telewizyjnych. Tendencję wzrostową odnotowano w sprzedaży za granicę sprzętu związanego z transportem.

Wzrosły przychody z tytułu eksportu usług osiągnęły 15,4 mld złoty w stosunku do października 2015 roku nastąpił wzrost o 0,8 mld złoty.

Grudzień 19th, 2016 przez