W których państwach Unii podatki są najmniejsze?

Z opublikowanych niedawno danych Eurostatu wynika, że 20 krajach Unii Europejskiej podatki jakie płacą obywatele do państwowej kasy są nadal bardzo ,,wysokie. Z badań wynika, że w sześciu państwach unijnych prawie połowa zarobionych przez obywateli pieniędzy jest zabierana na podatki. Dla przykładu w Danii jest to 52,9 procent, we Francji 53 procent, w Finlandii 54 procent. Podatnicy tych krajów mają prawo do narzekań.

Państwa należące do Unii Europejskiej w 2016 roku uzyskały z tytułu podatku 44,7 produktu krajowego brutto. Dla porównania to więcej niż w roku 2016 o 0,1 pkt. procentowego, a 0,6 pkt procentowego mniej niż trzy lata temu.

Niektóre podstawowe wskaźniki fiskalne w procentach:

 • Irlandia: wydatki 27,1%, dochody 26,4%, deficyt -07, dług 72,8%
 • Hiszpania: wydatki 42,2%,dochody 37,7%,deficyt -4,5%, dług 99,0%
 • Niemcy: wydatki 44,2%, dochody 45,0%,deficyt 0,8%, dług 68,1%
 • Węgry: wydatki 46,7%, dochody 44,8%,deficyt -1,9%, dług 73,9%
 • Holandia: wydatki 43,4%, dochody 43,8%,deficyt 0,4%, dług 61,8%
 • Wielka Brytania: wydatki 41,5%, dochody 38,6%, deficyt -2,9%, dług 88,3%
 • Słowacja: wydatki41,5%, dochody 39,3%, deficyt -2,2%, dług 51,8%
 • Czechy: wydatki 39,4%, dochody 40,1%,deficyt 0,7%, dług 36,8%
 • Portugalia: wydatki 45,0%, dochody 43,0%,deficyt -2%, dług 130,1%
 • Cypr: wydatki 38,3%, dochody 38,8%,deficyt 0,5%, dług 107,1%
 • Polska: wydatki 41,2%,dochody 38,7%,deficyt -2,5%, dług 54,1%
 • Bułgaria: wydatki 35,0%,dochody 34,9%, deficyt -01%, dług 29,0%

Irlandzki rząd ma 26,4% PKB, dlatego można powiedzieć, że jest to kraj zasługujący na miano raju podatkowego. Kolejne państwa to Rumunia31%, Bułgaria34,9%,Litwa 34,5% i Polska 38,7%co oznacza, że nasz kraj zajmuje 8 miejsce wśród 28 krajów Unii Europejskiej od strony najniższych podatków w PKB.

Zwiększone wydatki kraju są przyczyną wysokiego opodatkowania w czołówce krajów wydających najwięcej są: Francja, Dania, Finlandia,Belgia, a jak obliczył Eurostat dla naszego kraju jest to 41,2%produktu krajowego brutto. Zmniejszenie wydatków publicznych pozwoliło na redukcję deficytu fiskalnego, który w całej Unii Europejskiej zmniejszył się z 3,3% PKB w 2013 roku 1,7% w 2016 roku. Rok temu w 10 z 28 krajów Unii Europejskiej odnotowana nadwyżkę fiskalną wśród tych krajów znalazły się: Czechy, Szwecja, Gracja, Holandia,Niemcy. Kraje takie jak Hiszpania czy Francja przekroczyły deficyt w przypadku Polski deficyt finansów publicznych wyniósł 2,5% to jeden z najgorszych wyników w Unii Europejskiej.

Październik 26th, 2017 przez