Polacy do 2040 roku zwiększą swoje aktywa o 70 procent

pieniądze

Według najnowszych danych Polacy do 2040 roku zwiększą swoje aktywa o 70 procent oznacza to że osiągną one wartość 18 bilionów złoty. Zdaniem ekspertów jest to możliwe dzięki dziedziczeniu oraz oszczędnościom. Majątek przeciętnej rodziny w 2015 roku wynosił 441tysięcy złoty. Z tego ponad połowę z łącznej kwoty 6,5 biliona jest ulokowane w domach oraz mieszkaniach. Mieszkania na własność posiada trzy czwarte rodzin średnia wartość lokalu to 372 tysiące.

Duża część w tych majątkach znajduje się w prywatnych przedsiębiorstwach 16 procent gospodarstw domowych posiada własną firmę w tym również gospodarstwa rolne. Podobnie jest z udziałem aktywów finansowych. Obecny stan majątkowy Polaków oparty jest na danych NBP ale mogły być doszacowane aktywa finansowe są one zaniżane przez ankietowanych. Jak wynika z raportu największym majątkiem dysponują rolnicy jest to łącznie 2,8 biliona złoty jest to 42 procent całego majątku ogółu, a 604 tysiące na jedno gospodarstwo rolnicze. Jest suma w skład której wchodzą: grunty, nieruchomości, maszyny rolnicze.

Podstawą do dalszego bogacenia się społeczeństwa będzie w przyszłości dziedziczenie z badań wynika, że ponad jedna trzecia Polaków otrzymała spadek w postaci nieruchomości i aktywów finansowych. Szacuje się, że w kolejnych latach do roku 2020 Polacy będą otrzymywać rocznie 67 miliardów. Z uwagi na niż demograficzny wartość spadków będzie rosnąć może to być nawet 167 miliardów rocznie.

Gospodarstwa domowe pomiędzy rokiem 2016 a 2040 mogą odziedziczyć majątek wartości 2,7 biliona złoty. Duża część ankietowanych osób spodziewa się otrzymania spadku na przestrzeni kilku lat. Zdaniem ekspertów po 2030 roku udział nieruchomości może mieć tendencję malejącą większe znaczenie będą miały aktywa finansowe i zwiększą się kwoty wpłacane do funduszy inwestycyjnych.

Listopad 18th, 2016 przez