Odroczenie zmian w administracji podatkowej potrzebne?

pieniądze

Przesunięcie o pół roku terminu wprowadzenia nowej ustawy podatkowej znalazło się z szerokim poparciem nie tylko wśród parlamentarzystów. Odroczenie tych zmian o pół roku da administracji podatkowej więcej czasu na przygotowanie się. Podatnicy także będą mogli zapoznać się z nowymi przepisami i zdobędą rozeznanie jak ma to wyglądać w przyszłości.

Zdaniem wielu nowa ustawa budzi duże kontrowersje z uwagi na przeprowadzone w niej regulacje. Mogą one wprowadzać istotne zmiany dla wielu podatników. Brano pod uwagę utworzenie strategicznego urzędu podatkowego dla największych podatników działających w Polsce. Chodzi o podatników którzy mają przychód roczny ponad 50 milionów euro w ciągu roku. Dotyczy to też banków, ubezpieczycieli, podatkowe grupy kapitałowe.

Przesunięcie terminu wdrażającego ustawę ucieszyło pracowników urzędów skarbowych. Zdaniem pracowników skarbówki wejście ustawy z dniem 1 stycznia 2016 roku mogłoby zdezorganizować pracę w urzędach, ponieważ zatrudnieni tam urzędnicy nie mieli dość czasu aby należycie zapoznać się z nową ustawą.

Listopad 28th, 2015 przez