Płaca minimalna wzrasta o 100 złotych

Z dniem 1 stycznia 2016 roku płaca minimalna wzrasta o 100 złotych i będzie wynosić 1850 brutto. Wzrost płacy minimalnej powoduje też podwyższenie innych świadczeń. Mowa tu o dodatku za pracę w porze nocnej, a także odszkodowania dla ofiar mobbingu i dyskryminacji pracy. Minimalne wynagrodzenie za pracę jest już najniższą kwotą jaką pracodawca może wynagradzać pracownika za wykonywaną pracę w pełnym wymiarze czasu.

Wyjątkiem są osoby rozpoczynające pracę ich wynagrodzenie w pierwszym roku nie może być mniejsze od 1480 złotych brutto. Taka podwyżka nie zadowala związkowców. Chcieliby aby najniższe wynagrodzenie wynosiło 50% przeciętnego wynagrodzenia. Zdaniem konfederacji Lewiatan wzrost minimalnego wynagrodzenia nie spowoduje większych zmian w tendencji zatrudniania pracowników. Ważniejsze konsekwencję mogą przynieść zmiany w prawie pracy. Mowa tu o mniej korzystne dla pracodawców warunki zatrudniania na umowy na czas określony. Mają one zacząć obowiązywać od 22 lutego 2016 roku.

Grudzień 4th, 2015 przez