450 tys. listów z indywidualnym numerem konta wróciło do ZUS

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał do przedsiębiorców ponad 3,7 miliona listów zawierających indywidualne konta. Każdy z płatników otrzymał swój osobisty numer rachunku na, który może dokonywać wpłat. Dotąd wpłaty dokonywane były na kilka rachunków nowe konto zacznie obowiązywać z początkiem 2018 roku. Okazało się, że 450 adresatów nie odebrało listów z nowym numerem konta. Według zarządu PIS stało się tak z uwagi na zmiany adresów zamieszkania. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązał się zweryfikować dane adresowe wysłać korespondencję po raz drugi. Ponad 90 procent osób będących płatnikami ZUS odebrało korespondencję. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwrócił się z apelem do przedsiębiorców, którzy nie otrzymali jeszcze przesyłki zawierającej nowy numer rachunku aby zgłosili się w tej sprawie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić również przez telefon i internet.

Listy z nowym numerem konta były wysyłane do wszystkich przedsiębiorców w październiku w trzech rundach wiadomo jest, że nowy numer będzie na końcu zawierał numer NIP przedsiębiorcy. Taka zmiana wprowadzająca jeden indywidualny rachunek spowoduje, że płatności będą wykonywane jednym przelewem. Na nowe indywidualne konto przedsiębiorca będzie mógł dokonać wszystkich niezbędnych opłat: na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Ubezpieczenie Społeczne czy Fundusz Emerytur Pomostowych. Po wpłynięciu środków na konto Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie sam rozdzielał pieniądze na poszczególne świadczenia.

Z danych jakie uzyskał Zakład Ubezpieczeń Społecznych aktywnych przedsiębiorców opłacających składki jest obecnie 2,48 miliona, a 1,14 to płatnicy, którzy mają zawieszoną działalność gospodarczą.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się do przedsiębiorców o skontrolowanie w bazie danych czy Zakładu czy zgadza się adres firmy, a także aby w przypadku gdyby korespondencja zawierająca nowy numer konta nie dotarła do grudnia poinformować o tym poprzez informację zwrotną. Równocześnie ZUS informuje, że pod koniec roku dotychczasowe numery kont staną się nieaktywne.

Listopad 16th, 2017 przez