Budżet Poznania na 2018 rok

poznań

W nadchodzącym 2018 roku środki skierowane na inwestycje w Poznaniu mają osiągnąć 850 milionów złotych. Najwięcej pieniędzy zostanie skierowane na inwestycje drogowe i te związane z komunikacją publiczną. Swój udział w inwestycjach obiecał także sektor prywatny, który podjął się sfinansowania rewitalizacji ulicy Św. Marcina.

Z wypowiedzi prezydenta Poznania wynika, że pieniądze mają być wydawane w sposób bardzo przemyślany. Za najważniejsze uważa się inwestycje drogowe i komunikacyjne. Na te cele przeznaczone będzie 380 milionów będzie to między innymi budowa trasy tramwajowej na Naramowice będzie to koszt 19 milionów złotych.

Planowana jest również przebudowa targowisk, przebudowa trasy tramwajowej Kórnicka. Bardzo ważną inwestycją będzie rozpoczęcie kolejnego etapu budowy parkingów na Strzeszynie, Starołęce i ul. św. Michała. W planie jest jeszcze przebudowa mostu Lecha oraz rozpoczęcie prac projektowych związanych z powstaniem tunelu pod torami na ulicy Grunwaldzkiej.

Poznań planuje również zwiększyć środki przeznaczone na oświatę, a przede wszystkim na realizację sztandarowego projektu jakim jest budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na Umultowie. Prezydent zapewnia, że w planach jest dużo innych ambitnych inwestycji mających poprawić komfort życia Poznaniakom.

Listopad 16th, 2017 przez