Jakie lodówki trzeba rejestrować?

rejestracja lodówki

Do dnia 14 marca 2016 roku mają czas wszystkie korzystające z urządzeń chłodniczych przedsiębiorstwa na zgłoszenie ich do Centralnego Rejestru Operatorów. Rozporządzenie to ma związek z f- gazową ustawą z dnia 15 maja 2015 roku, która ma obowiązujące dotąd przepisy dostosować do unijnych. Chodzi o skontrolowanie emisji jakie mogą być spowodowane przez używanie czynników chłodniczych. Przepis dotyczy między innymi tzw. Centralnego Rejestru Operatorów, który jest prowadzony przez Instytut Chemii Przemysłowej.

Rejestrem mają zostać objęte wszystkie urządzenia typu chłodnie, klimatyzacje, pompy pompy ciepła oraz urządzenia przeciw pożarowe. Dotyczy to jednak tylko tych urządzeń, które zawierają co najmniej 3 kilogramy substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów. Rejestrem nie obejmuje klimatyzacyjnych urządzeń mających zastosowanie w biurach i mieszkaniach.

Do nowych przepisów muszą dostosować się właściciele sklepów z regałami chłodniczymi, farmaceuci, zakłady przetwórstwa spożywczego i sadownicy posiadający w użytkowaniu komory chłodnicze. Każde ze zgłoszonych urządzeń otrzyma specjalną kartę, która będzie określała rodzaj oraz ilość czynnika. Wszystkie informacje dotyczące tego Rejestru Operatorów znajdują się między innymi na stronie Instytutu Chemii Przemysłowej.

Posiadacze urządzeń mają obowiązek sporządzenia kart najdalej do 14 marca, po tym terminie kontrolerzy mogą nakładać kary finansowe od 600 do 3000 tysięcy złotych. Mimo krótkiego czasu jaki pozostał do dokonania rejestracji utworzono karty tyko dla 600 urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, które zgłosiło 100 firm. Według wyliczeń sieci handlowe są w posiadaniu kilkudziesięciu tysięcy takich urządzeń, dotąd zgłosiła je tylko jedna z tych firm. Według szacunków w użytkowaniu wszystkich urządzeń może obecnie być nawet około miliona.

Przeprowadzona siedem lat temu weryfikacja urządzeń chłodniczych wykazała ich ponad 300 tysięcy. Zauważalne zbyt małe zainteresowaniem wejściem w życie nowego przepisu tłumaczy się brakiem niewiedzy wielu podmiotów najlepiej poinformowane są duże przedsiębiorstwa posiadające biura prawne. Wiadomo, że informacja nie dotarła jeszcze do wielu producentów i przetwórców owoców i warzyw.

Według informacji Instytutu Chemii Przemysłowej była przeprowadzona kampania edukacyjna za pomocą internetu. Informację o utworzeniu Centralnego Rejestru Operatorów zamieściło na swojej stronie internetowej także Ministerstwo Środowiska 13 stycznia 2016 roku.

Luty 10th, 2016 przez