Podatek katastralny dla właścicieli nieruchomości

Podatek

Podatek katastralny jest podatkiem naliczanym od wartości danej nieruchomości, obecnie jest to opłata naliczana w zależności od powierzchni jaką ma nieruchomość.

W przypadku wprowadzenia podatku katastralnego opłaty mogłyby wzrosnąć nawet z kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy rocznie. Takie prognozy są i mogą nastąpić przed 2020 rokiem. Najmocniej uderzyłoby to we właścicieli mieszkań w centrach miast. Obecny podatek od nieruchomości jest tak zwanym podatkiem lokalnym, którego wysokość naliczana jest przez samorządy. Podatek katastralny miałby z zasady podreperować budżety samorządowe, które w niektórych przypadkach są w opłakanym stanie.

Niektóre z krajów Europejskich taka forma podatku już została wprowadzona, i jest to opłata znacznie wyższa od obowiązującego dotychczas podatku od nieruchomości. Dla przykładu w Niemczech jest to 2%, wartości nieruchomości, w Wielkiej Brytanii 1% , a Francuzi płacą od hipotetycznego przychodu z najmu. Podatek katastralny funkcjonuje obecnie także w Czechach i na Litwie i Łotwie.

W oparciu o politykę miejską w Polsce taką daninę miałoby się płacić przed 2020 rokiem. Rząd zdecydowanie zaprzecza tym pogłoskom i tłumaczy, że podatki nie podlegają harmonizacji do poziomu Unii Europejskiej. Wynikać ma z tego, że Polska nie musi iść za przykładem innych krajów wspólnoty i nie ma obowiązku wprowadzania takich zmian. Taki system płacenia jest mocno krytykowany, i uważany za nie możliwy do wprowadzenia zwłaszcza w państwach, które są w trakcie rozwoju gospodarczego.

Wprowadzenie podatku katastralnego w Polsce oznaczałoby katastrofę finansową dla właścicieli domów i mieszkań musieliby oni ponosić koszty kilkadziesiąt razy wyższe niż obecnie dotknęłoby to zwłaszcza mniej zamożnych obywateli, nawet tych posiadających mniejsze lokale. Jeżeli ktoś jest obecnie właścicielem 100 metrowego lokalu to opłata może wzrosnąć z 75 złoty do około 10 tysięcy złoty. Byłoby to wielokrotnie większe obciążenie dla budżetu domowego i w wielu przypadkach nie do udźwignięcia. Próba wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce na pewno wznieciłaby ogromną falę protestów.

Wielu z tych, którzy w bardzo odległych czasach było stać na zakup mieszkania czy domu dzisiaj żyje dość skromnie. Nie wszyscy mają taką obecną sytuację komfortową aby móc płacić taki wysoki podatek. Wielu z tych osób z powodu niemożności regulowania takich kwot popadłaby w zadłużenia.

Wrzesień 10th, 2015 przez