Większa sprzedaż kredytów w Narodowym Banku Polskim (NBP)

Przedstawione przez Narodowy Bank Polski wyniki kwartalne dotyczące rynku kredytowego nie przewidują wprowadzenia większych zmian dotyczących kredytów bankowych, prognozują zwiększenie popytu na udzielane przez nie kredyty.

nbp

Drugi kwartał 2015 roku przyniósł nie wielkie obniżenie kryteriów dla kredytów udzielanych przedsiębiorstwom. Dotyczyło to marż kredytowych dla kredytów, które są obciążone większym ryzykiem i poza odsetkowych kosztów kredytowych.


Zdaniem bankowców miały na to wpływ decyzje jakie podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Odnotowany w drugim kwartale znaczny spadek udzielanych kredytów mieszkaniowych banki tłumaczą korzystaniem przez klientów z innych form finansowania. Obecne złagodzenie przepisów co do udzielania kredytów mieszkaniowych zdaniem bankowców może w trzecim kwartale przyczynić się do większego popytu na kredyty mieszkaniowe. Drugi kwartał miał zauważalnie większy popyt na kredyty dla dużych przedsiębiorstw. Dotyczyło to głównie kredytów długo terminowych na finansowanie inwestycji.

Złagodzono także warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych, stało się tak z powodu mniejszego popytu oraz zwiększeniu konkurencyjności innych źródeł finansowania. Po raz trzeci kwartał z rzędu obniżce uległa marża kredytowa spowodowało to podwyższenie poza odsetkowych kosztów kredytów.

Taki stan rzeczy jest spowodowany niskim poziomem stóp procentowych NBP, co rzutuje na poziom oprocentowania, i starania jakie czynią banki aby swoje zyski utrzymywać na obecnym poziomie. Trzeci kwartał 2015 roku ma przynieść złagodzenie polityki kredytowej przez niektóre z banków, takie rozwiązania mogą przyczynić się do zwiększenia popytu kredytowego.

Wrzesień 10th, 2015 przez