Listopad 10th, 2014 przez Arkadiusz Mileszczuk

inwestycje alternatywne


Program oparty na zasadach bezpiecznych inwestycji musi być dobrze zaplanowany. Instrumenty finansowe są dobierane w taki sposób, który jak najbardziej obniża straty podczas spadków jak i maksymalizuje zyski podczas wzrostów.

Portfel finansowy jest podzielony na dwie części

Pierwsza część stanowią środki, które są lokowane na tak zwanych bezpiecznych wodach (np. depozytach bankowych, obligacjach czy bonach skarbowych).

Druga część to środki, które są lokowane w ryzykowne inwestycje. Z tych środków są przeznaczane na zakup opcji, dzięki którym osiągamy zyski wraz ze zmianą kursów innych instrumentów finansowych. Poziom ryzyka, strategia oraz proporcje między jedna częścią, a drugą jest wybierana przez klienta. Oczywiście nasz zarządca portfela nie dopuści do tego abyśmy w niekorzystny sposób wybrali proporcje między bezpieczną częścią a ryzykowną. Czas inwestycji aby był korzystny i który zalecają eksperci powinien wynosić minimum 3 lata.

Czy każdy moment jest dobry aby podjąć inwestycje?

Nie każdy moment będzie dobry, aby zacząć inwestować. Moment podjęcia inwestycji zależny od tego w co będziemy inwestować. Jeśli wybierzemy na przykład ropę naftową to powinniśmy wybrać moment w którym ma ona wysokie notowania i będzie dla nas zarabiać, a nie wtedy gdy jej notowania są niskie.

Czytaj więcej »

Napisane w kategorii Portfel inwestora Powiązane z: , ,