Rozsądne inwestowanie

inwestycje alternatywne


Program oparty na zasadach bezpiecznych inwestycji musi być dobrze zaplanowany. Instrumenty finansowe są dobierane w taki sposób, który jak najbardziej obniża straty podczas spadków jak i maksymalizuje zyski podczas wzrostów.

Portfel finansowy jest podzielony na dwie części

Pierwsza część stanowią środki, które są lokowane na tak zwanych bezpiecznych wodach (np. depozytach bankowych, obligacjach czy bonach skarbowych).

Druga część to środki, które są lokowane w ryzykowne inwestycje. Z tych środków są przeznaczane na zakup opcji, dzięki którym osiągamy zyski wraz ze zmianą kursów innych instrumentów finansowych. Poziom ryzyka, strategia oraz proporcje między jedna częścią, a drugą jest wybierana przez klienta. Oczywiście nasz zarządca portfela nie dopuści do tego abyśmy w niekorzystny sposób wybrali proporcje między bezpieczną częścią a ryzykowną. Czas inwestycji aby był korzystny i który zalecają eksperci powinien wynosić minimum 3 lata.

Czy każdy moment jest dobry aby podjąć inwestycje?

Nie każdy moment będzie dobry, aby zacząć inwestować. Moment podjęcia inwestycji zależny od tego w co będziemy inwestować. Jeśli wybierzemy na przykład ropę naftową to powinniśmy wybrać moment w którym ma ona wysokie notowania i będzie dla nas zarabiać, a nie wtedy gdy jej notowania są niskie.

Jakie zalety posiada ten sposób inwestycji?

  • Ta strategia jest jednym z najbardziej unikalnych sposobów wykorzystywania wzrostu cen, tego w co inwestujemy (np. ropę naftową) przy dobrej ochronie naszych pieniędzy.
  • Strategia ta należy do grupy bezpiecznych produktów o ograniczonym ryzyku.
  • Mamy możliwość wyboru w jakim stopniu będzie chroniony nasz kapitał, a przy tym mamy możliwość wyboru w jakim stopniu możemy ponieść straty przy minimalnej kwocie inwestycji.
  • Ochrona kapitału wynosi 90%, 95% oraz 100% przy minimalnej kwocie inwestycji 200 tysięcy złotych.
  • Posiadamy szanse na maksymalny zysk przy minimalnym ryzyku.
  • Mamy możliwość otrzymywania informacji na bieżąco nawet telefonicznie po wcześniejszej weryfikacji.

 

W co warto inwestować?

Zanim podejmiemy decyzje w co będziemy chcieli zainwestować nasze pieniądze powinniśmy zapoznać się z otaczającym nas rynkiem. Co w było jest i w najbliższej przyszłości jest lub może być niezbędne lub wykorzystywane w wysokim stopniu na rynku.

Takim produktem może być zdecydowanie ropa naftowa i nie bez powodu nazywana jest czarnym złotem. Surowiec ten jest wykorzystywany prawie w każdej dziedzinie gospodarki i to na całym świecie. Przez fakt, że zasoby tego surowca są ograniczone a popyt cały czas na niego rośnie rośnie również jego cena.

Wpływ na cenę ropy ma również sytuacja polityczna, w krajach które są jej głównymi eksporterami. Międzynarodowa organizacja zrzeszająca głównych producentów ropy OPEC nie raz skutecznie wpływała na sytuację na rynku globalnym.

Ropa jako surowiec eksportowy nie raz była i jeszcze nie raz będzie wykorzystywana w rozgrywkach politycznych. Ale nie tylko ropa naftowa może być surowcem teraźniejszych i przyszłych naszych inwestycji. Warto zapytać swojego doradcę czy nie zainteresować się gazem ziemnym czy w przyszłości gazem łupkowym, a może pomyśleć o inwestycji w rynek rolniczy przecież zboża są i będą wykorzystywane na całym świecie – tak samo z kawą czy kakao. Każdy z tych elementów w naszym portfelu inwestycyjnym, gdy zostaną odpowiednio poprowadzone mogą przynieść nam zyski czasem nawet spore.

Listopad 10th, 2014 przez