Wrzesień 10th, 2015 przez Arkadiusz Mileszczuk

Przedstawione przez Narodowy Bank Polski wyniki kwartalne dotyczące rynku kredytowego nie przewidują wprowadzenia większych zmian dotyczących kredytów bankowych, prognozują zwiększenie popytu na udzielane przez nie kredyty.

nbp

Drugi kwartał 2015 roku przyniósł nie wielkie obniżenie kryteriów dla kredytów udzielanych przedsiębiorstwom. Dotyczyło to marż kredytowych dla kredytów, które są obciążone większym ryzykiem i poza odsetkowych kosztów kredytowych.

Czytaj więcej »

Napisane w kategorii Biznes Powiązane z: