inwestycje lubelskie
Sierpień 10th, 2016 przez Arkadiusz Mileszczuk

Województwo Lubelskie przeznacza 5 miliardów złoty na inwestycje drogowe oraz kolejowe chodzi tu przede wszystkim o dokończenie zachodniej obwodnicy Lublina i przebudowę dróg wojewódzkich, gminnych i powiatowych oraz zmodernizowanie linii kolejowej. Fundusze przeznaczone na te cele pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego i z budżetu województwa. Na budowę i modernizację dróg lokalnych samorządy województwa lubelskiego otrzymają z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwoli to na zmodernizowanie 347 km. Dróg powiatowych i wiejskich. Wojewódzki Urząd Marszałkowski podpisał umowy z samorządami : chełmskim, bialskim, kraśnickim, włodawskim tu liczba podpisanych umów była największa. Najbardziej zadowalające jest to, że z programu będą korzystać mniejsze aglomeracje miasta do 5 tysięcy mieszkańców oraz tereny wiejskie. Pozwoli to także na wyrównanie poziomu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na terenach objętych najwyższym stopniem bezrobocia. Czytaj więcej »

Napisane w kategorii Wiadomości Powiązane z: ,