Wrzesień 27th, 2015 przez Arkadiusz Mileszczuk

Władze Chin nie poddają się i walczą o utrzymanie szybkiego tempa wzrostu gospodarczego, skutki tych działań może odczuć cały świat. W trakcie obniżonego globalnego popytu eksporterzy chcieliby mieć jak najniższy kurs własnej waluty, aby w ten sposób stać się bardziej konkurencyjnym i mieć możliwość zbycia jak największej liczby towarów na zagraniczne rynki. Wszystko wskazuje na to, że Chiny nie popierają takich poglądów. Kurs juana był dla chińskiej gospodarki istotny kiedy Chiny wchodziły w proces stawania się największą gospodarką światową.

Waluta państwa mającego nadwyżkę w rozliczeniach z zagranicą kilka procent PKB, powinna zyskać na swojej wartości. W przypadku Chin Bank Centralny skupował waluty z rynku i w ten sposób powstrzymywał wzrost wartości juana. Świadczy o tym kurs juana z połowy lat dziewięćdziesiątych aż do 2005 roku, utrzymywał się on na stałym poziomie wobec dolara. Z tego powodu Amerykanie zarzucali Chinom, że kradną im miejsca pracy.

Po kryzysie sytuacja w Chinach uległa zmianie Ludowy Bank Chin pozwolił na spadek kursu dolara w juanach, w 2014 roku wynosił sześć juanów. Z początkiem roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił, że Chiny nie prowadzą manipulacji kursem waluty, a to zapoczątkowało uznanie juana za oficjalną walutę rezerwową. Stało się to sprawą priorytetową dla Chin, które chciałyby aby gospodarka globalna rozliczała się w ich walucie kosztem dolara.
Znacznemu osłabieniu uległa konsumpcja w Chinach co jest zauważalne w danych o handlu. Chińczycy narzekają na słabnący eksport i mocny spadek importu, w pierwszym półroczu obniżył się aż o 16 procent w porównaniu do 2014 roku.

Dewaluacja chińskiej waluty została przez inwestorów odebrana jako oznaka nadchodzących kłopotów z utrzymaniem odpowiedniego tempa wzrostu. Może to mieć globalne skutki , zdaniem MFW z 3,3- procenta wzrostu światowej gospodarki miał w tym roku w jednej trzeciej należeć do Chin. Spowoduje to, że inwestorzy uznają aktywa za zbyt ryzykowne i zaczną wyprzedawać aktywa. Dewaluacja juana powoduje, powoduje, spadek cen na chińskie wyroby co dotyka zagranicznych konkurentów.

Jest to znaczące dla branż konkurujących z kosztami pracy i mają niskie marże jak produkcja tekstyliów znajdująca się przede wszystkim w krajach azjatyckich. Na poziomie producentów w Chinach ceny osiągają spadek do 5 procent w skali roku.

Napisane w kategorii Wiadomości Powiązane z: ,