Efekt obniżki VAT w Rumunii

Rumunia jest obecnie wiodącym krajem w sprzedaży detalicznej. Polska znajduje się wśród tych krajów Unii Europejskiej, które mają najwyższy przyrost sprzedaży w kolejnych kilku latach jednak Rumunia osiąga pod tym względem wyższe notowania. Od kwietnia do maja sprzedaż detaliczna o 0,4 % tak w strefie euro jak i na terenie Unii Europejskiej. Przeprowadzone badania wykazały, że sprzedaż detaliczna wzrastała jednakowo na przestrzeni miesięcznej zarówno w strefie euro jak i w krajach całej Unii. Natomiast na przestrzeni roku są widoczne różnice + 1,6 % dla strefy euro i +2,8 dla Unii Europejskiej. Potwierdza to założenia analityków, którzy szacowali wzrost na poziomie 1,5r/r oraz 0,3m/m.

Polska znajduje się jako państwo wyróżniające wśród krajów Unii, które odnotowuje najwyższy wzrost w zestawieniu rocznym osiąga + 64%. W przypadku zestawień miesięcznych w Polsce odnotowano lekki spadek sprzedaży detalicznej wyniósł on – 0,4%. Za to w Rumunii wyraźnie widać pozytywne efekty obniżenia wysokości podatku VAT. Dla przykładu w roku 2015 stawki na artykuły żywnościowe obniżono z 24% do 9%, z początkiem 2016 roku obniżono podstawową stawkę VAT z 24% do 20%. Odnotowano też, że w porównaniu z rokiem 2015 w Unii Europejskiej w tym roku wzrosła sprzedaż paliw i produktów nieżywnościowych.

Lipiec 6th, 2016 przez