Inwestycja to nie tylko kontekst finansowy

rozwój

Błędem przedsiębiorców jest sposób w jaki zapatrują się na inwestycje – czyli jedynie w kontekście finansowym. Okazuje się, że równie ważny jest aspekt psychologiczny w tym co nami kieruje. Zastanowienie się nad swoimi słabościami i praca nad własnym rozwojem ma tu wymierne znaczenie. Przykładem są tu liczne znane przypadki ludzi, którzy weszli w biznes i doprowadzili do jego upadku a przy tym popadli kolosalne długi. W większości przypadków było to spowodowane wewnętrzną niedojrzałością i brakiem wiedzy z zakresu edukacji finansowej.

Ma to odzwierciedlenie w emocjonalnym podejmowaniu decyzji oraz prowadzenie jakichkolwiek działań pod wpływem stresu. W skutek takiego postępowania narażamy się na różnego rodzaju straty finansowe. Skuteczne dążenie do sukcesu musi być poparte rozpoznaniem własnych słabości i ograniczeń, a następnie próba ich zwalczania.

Z obserwacji widać, że wielu przedsiębiorców odczuwa swojego rodzaju strach przed osiągnięciem naprawdę dużego sukcesu. Jest to zazwyczaj obawa o nieporadzenie sobie z rosnącą odpowiedzialnością i lęk przed presją otoczenia, które często mają negatywny stosunek do osób odnoszących sukces. Aby móc efektywnie rozwijać firmę trzeba wyzbyć się ograniczających przekonań i lęków. Konieczne jest odnalezienie się w biznesowej rzeczywistości.

Kolejną niemniej ważną rzeczą jest umiejętna współpraca z całym zespołem ludzi którymi zarządzamy oraz partnerami biznesowymi. Brak dobrych relacji interpersonalnych skutkować może złym zarządzaniem i niemożnością korzystnych negocjacji. Umiejętność bycia liderem jest niezmiernie ważna ponieważ taka postawa jest inspiracją dla innych do podejmowania nowych wyzwań. Taka inwestycja w relacje interpersonalne prowadzi do podniesienia poziomu motywacji i otwartości na wprowadzanie zmian. Wszystko to ma znaczenie co do rozwoju firmy oraz jej konkurencyjności.

Grudzień 29th, 2015 przez