Nowe składki na Umowy Zlecenia – podwójne umowy nie będą możliwe

Według nowych przepisów pracownicy zatrudnieni na podstawie kilku umów zleceń będą mogli podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom z tytułu więcej niż jednej umowy. Jest to obecnie przewidziane w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Z wyjaśnień jakie udzielił Informacyjnej Agencji Radiowej ekspert od prawa pracy adwokat Piotr Wojciechowski ustawa zobowiązuje do odprowadzania składek do ZUS od wszystkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

Nie będzie można zawierać podwójnych umów w sposób, który umożliwiałby wnoszenie jak najmniejszych składek do ZUS. Przepisy dotychczas obowiązujące umożliwiały unikanie płacenia składek. Było to możliwe poprzez zawieranie podwójnych umów jedna z nich była na bardzo niską kwotę i od niej odprowadzano równie zminimalizowane składki natomiast druga z wyższą kwotą nie zobowiązywała do płacenia składek. Według nowo przyjętych przepisów stosowanie takich wybiegów jest niemożliwe.

Grudzień 30th, 2015 przez