euro
Kwiecień 12th, 2016 przez Arkadiusz Mileszczuk

Według danych opublikowanych przez Agencję ratingową Fitch Ratings wynika, że na tle pozostałych krajów Europy Środkowo Wschodniej najmniejsze korzyści z wejścia do strefy euro odniosłyby Polska i Czechy.

Są to jednak zdaniem agencji rozważania teoretyczne ponieważ w najbliższej przyszłości takich zapowiedzi nie można się spodziewać. Krajami, które najwięcej mogłyby na wejściu waluty euro skorzystać byłyby Chorwacja i Bułgaria. Z uwagi na silne powiązania tych krajów z walutą euro nie utraciłyby one przywileju prowadzenia własnej polityki monetarnej. Gospodarka Chorwacji i Bułgarii w sektorze prywatnym i publicznym jest mocno zadłużona w euro. W przypadku Chorwacji w sektorze prywatnym zadłużenie wynosi 46 procent i 57 procent w sektorze publicznym. Poza tym w obu tych krajach jest wysoka stopa bezrobocia dla Bułgarii 11,5%, Chorwacja 16,9 %. Poziom długu w stosunku do PKB w Chorwacji wynosił 86 % w ubiegłym roku.

Kraje takie jak Rumunia i Węgry miałyby nieco mniejsze korzyści z przystąpienia do strefy euro. Zdaniem Agencji Fitch mogłyby one utracić możliwość prowadzenia własnej polityki pieniężnej. Węgrom pomogłoby to w obniżeniu kosztów związanych z finansowaniem długu, którego część rządowa wynosi 23 procent właśnie w walucie euro. Według analiz agencji wynika, że krajami, które odniosłyby najmniejsze korzyści z przyjęcia waluty euro są Polska i Czechy. Dla tych państw wiązałoby to się z porzuceniem wiarygodnej i niezależnej polityki monetarnej. Wprowadzenie waluty euro w Polsce wzmocniłoby finansową pozycję międzynarodową, która stanowi podstawowy czynnik negatywny dla ratingu Polski.

Agencja Fitch zaznacza, że w żadnym z tych krajów nie ma zbliżonej choćby daty wejścia przez nie do strefy euro i nic nie zapowiada aby miałoby się to stać w niedalekiej przyszłości. Najbardziej eurosceptyczne kraje to w tej chwili Polska i Węgry.

Napisane w kategorii Wiadomości Powiązane z: