Inwestycja w dzieła sztuki jedynie dla koneserów

Inwestycja w sztukę jest mało atrakcyjna i stosunkowo mało inwestorów związuje się z tym rynkiem. Ceny za działo sztuki dość często zależą od wile zmiennych, których nie sposób przewidzieć.

inwestycja w sztuke dla konesera

Poza wyglądem dzieła liczy się również autor oraz jego sukcesy. Dodatkowo bardzo często na cenę ma wpływ historia samego działa, a tutaj liczą się detale które mają ogromne znaczenie dla fascynatów. Właście fascynaci sztuk są również powodem odstraszającym inwestorów od sztuki, gdyż jednoosobowo potrafią podnieść cenę przedmiotu do ogromnych pieniędzy, których nikt poza nimi nie jest wstanie zapłacić.

Kolejną barierą jest znajomość branży, tutaj bardzo łatwo zostać oszukanym. Zakupiona kopia za cenę oryginalnego dzieła może zdarzyć się nawet osobie biegle znającej oryginał. Inwestowanie w działa sztuk wiąże się z bardzo dużymi kosztami, a późniejszy zysk jest ciężki do obliczenia. Dlatego inwestowanie w dzieła sztuki pozostaje dla osób bogatych, które poza inwestycją chcą posiadać własną kolekcję przedmiotów.

Luty 23rd, 2015 przez