Inwestycja w energię odnawialną

inwestycja w oze

Całościowy program inwestycyjny o nazwie Synergia EIG, którego twórcą jest Energy Invest Group umożliwia przystąpienie do grupy wspólników, którzy posiadają udziały w spółce celowej, już od 30 tysięcy złotych.

Spółka jest właścicielem siłowni wiatrowej, program, który przygotowali eksperci Energy Invest Group stwarza możliwość inwestorom do przystąpienia do udziałów w spółce celowej, która jest właścicielem pojedynczej turbiny wiatrowej. Spółka będzie otrzymywać zyski po uruchomieniu elektrowni, sprzedając energię i z zielonych certyfikatów.

Po zakończeniu budowy elektrowni wiatrowej zostaje ona uruchomiona, zaś wspólnicy otrzymują coroczną wypłatę tak zwaną dywidendę. Inwestor nie może objąć mniej niż 25 udziałów, jest to najmniejsza liczba udziałów do przejęcia.

Zdaniem ekspertów aby stać się właścicielem pakietu podstawowego, zawierającego 25 udziałów trzeba zainwestować 28 750 złotych. Taki udział przyniesie zysk w postaci dywidendy na poziomie około 17 procent w skali roku.

Spółki celowe będące w posiadaniu Energy Invest Group mają 4001 udziały. Majątek spółki jest współwłasnością jej inwestorów. Są oni uprawnieni do wglądu w dokumentację dotyczącą spółki. Mają też prawa do podejmowania ważnych decyzji oraz dokonują wyboru dwóch przedstawicieli Rady Nadzorczej, której rolą jest stała kontrola nad bezpieczeństwem interesów firmy.

Wraz z rosnącą świadomością społeczeństwa oraz coraz większym zapotrzebowaniem na energię zainteresowanie energią odnawialną ciągle rośnie. Rynek proponujący inwestowanie w energię zieloną staje się bardzo atrakcyjny i w sposób perspektywiczny się rozwija.

W Polsce miejsc posiadających warunki odpowiadające budowie turbin wiatrowych jest bardzo dużo. Sprzyja to rozwojowi tej branży, pozyskiwana w ten sposób energia daje możliwości źródła lokalnego zasilania i może stanowić uzupełnienie na potrzeby kraju. Bardziej szczegółowych informacji o inwestycji w energię wiatrową można otrzymać na seminariach. Ich organizatorem jest Energy Invest Group, dają one sposobność na poznanie wzoru umowy i odpowiedzą na pytania programowe. Obecnie koszt udziału jest uzależniony stopnia etapu rozwoju projektu na którym inwestor przystępuje.

Czerwiec 30th, 2015 przez